DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 

 

Posebni nadzor virusa "šarke"

 

(Plum pox virus)

 

 

Sistematični nadzor šarke v Sloveniji smo zastavili kot nadaljevanje dosedanjega večletnega ugotavljanja zdravstvenega stanja koščičarjev in izvajanja fitosanitarnih ukrepov proti šarki.

 

POROČILO O POSEBNEM NADZORU ZA LETO 2009

 

Šarka, ki jo povzroča Plum pox potyvirus, se je pri nas razširila na bivšem skupnem jugoslovanskem trgu, zato je pri nas splošno razširjena tudi že v naravnem rastju iz rodu Prunus. Od leta 1999 v Sloveniji izvajamo stalni sistematični nadzor za obvladovanje bolezni in vzpostavitev neokuženih mest pridelave sadik koščičarjev na podlagi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox (U.l. RS, št. 18/02, 48/04, 68/05, 30/07 in 83/09). V letu 2009 je bilo opravljenih 667 testiranj vzorcev, kar je sicer le 57 % količine iz leta 2008. Ugotovljena je pogosta okuženost gostiteljskih rastlin za pridelavo plodov v varovalnih pasovih, zaradi pritiska infekcije iz okolice pa se na prostem vedno teže vzdržujejo neokuženi matični nasadi breskev, marelic in sliv. Zaradi tega je sprememba pravilnika v letu 2009 določila zahteve za potrjevanje matičnih rastlin v mrežnikih, kamor je potrebno posaditi zdrav izhodiščni material, mrežnik pa učinkovito preprečuje vstop listnim ušem, ki prenašajo okužbo. Vzorčno testiranje sadik iz vseh registriranih drevesnic v letu 2009 ni odkrilo okuženih rastlin. Z nadzorom v pridelavi je zagotovljeno, da gredo v promet sadike, ki niso okužene s PPV.

 

posebna obvestila

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista