DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 

 

Posebni nadzor glive

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

(anamorf Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell)

 

POROČILO O POSEBNEM NADZORU ZA LETO 2009

 

Posebni nadzor borovega smolastega raka Gibberella circinata smo v letu 2008 izvedli prvič sistematično, in sicer zaradi ugotavljanja navzočnosti v skladu z Odločbo Evropske komisije 2007/433/ES. V letu 2009 je bilo opravljenih 25 testiranj vzorcev (kar je trikrat manj ko preteklo leto, saj okužb v letu 2008 ni bilo). Skupaj je bilo pregledanih 6005 lokacij, večino od teh je pregledala gozdarska služba v gozdnih sestojih. Vsi vzorci so bili negativni.

 

Skupno smo pri pregledih odvzeli 25 vzorcev simptomatičnih rastlin iz rodov Pinus in Pseudotsuga. Vzorce smo nabrali na 23 lokacijah, od tega na petih mestih pridelave sadilnega materiala gozdnih in okrasnih rastlin, v sedmih vrtnih centrih ter na enajstih mestih v parkih, na javnih zelenih površinah, v vrtovih in gozdu. Sodelavci Gozdarskega in Kmetijskega inštituta smo nabrali 19 vzorcev, šest vzorcev pa fitosanitarni inšpektorji. Pri vseh nabranih vzorcih smo opravili laboratorijsko analizo.

 

Preglednica: Pregledi in laboratorijske analize pri posebnem nadzoru borovega smolastega raka Gibberella circinata v letu 2008 (Izvajalci: GIS, ZGS, FSI).

 
Mesto vzorčenja Št. pregledov  Št. laboratorijskih analiz Pozitivne najdbe
drevesnice 58 5 0
prodajna mesta 46 8 0
javne zelene površine in vrtovi 11 10 0
gozd 5.890 2 0

SKUPAJ

6005 25 0


posebna obvestila

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista