DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Posebna obvestila o nadzoru krompirjevih ogorčic v Sloveniji

 

NOVO: Bela krompirjeva ogorčica v Sloveniji

 

 

razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije rumenih krompirjevih ogorčic
  • Grafični prikaz razmejenih območij rumenih krompirjevih ogorčic v K.O. Libeliče (rdeče: žarišče, rjavo: varnostno območje)*

razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi preprečevanja širjenja in zmanjševanja populacije krompirjevih ogorčic
  • Grafični prikaz razmejenih območij rumenih krompirjevih ogorčic v K.O. Žabnica (rdeče: žarišče, rjavo: varnostno območje)*

  • Grafični prikaz razmejenih območij rumenih krompirjevih ogorčic v K.O. Čepovan (rdeče: žarišče, rjavo: varnostno območje)*

 

  • Grafični prikaz razmejenih območij rumenih krompirjevih ogorčic v K.O. Strahinj (rdeče: žarišče, rjavo: varnostno območje)*

 

  • Grafični prikaz razmejenih območij rumenih krompirjevih ogorčic v K.O. Voglje (rdeče: žarišče, rjavo: varnostno območje)*

 

* seznami KO-jev s parcelnimi številkami/GERK-pid številkami, letom razmejitve in predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi so objavljeni v odločbi - glej zgoraj

razmejena območja, kjer eradikacija ni mogoča in se štejejo kot območja ustalitve
  • Grafični prikaz razmejenih območij rumenih krompirjevih ogorčic v Trenti

 

 

Krompirjeve cistotvorne ogorčice so kot karantenski organizmi pri nas pod fitosanitarnim nadzorom že več kot 20 let. Škodljivi sta dve vrsti: rumena krompirjeva ogorčica (Globodera rostochiensis)  in bela krompirjeva ogorčica (Globodera pallida). Ti dve vrsti sta nevarni za pridelavo krompirja, paradižnika, jajčevcev in drugih razhudnikov in povzročata težave pri pridelavi v mnogih državah EU, kjer sta razširjeni. Slovenija je zaradi neokuženosti varovano območje za belo krompirjevo ogorčico. Rumena krompirjeva ogorčica pa je omejeno navzoča. Zaradi zadnjih najdb v Posočju so sprejeti dodatni ukrepi za obvladovanje in preprečevanje širjenja.


 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista