DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Osnovna stran  |  Nacionalni sistem za varstvo sort rastlin  |  Sistem za varstvo rastlin v Skupnosti Vpis sorte v sortno listo  |  Trženje semenskega materiala  |  Naknadna kontrola semenskega materiala  |  Vpis v register dobaviteljev  |  Rastlinski genski viri  |  Sodelovanje in povezave  |  Objave in obvestila


 

 

Sektor za sorte rastlin in semenarstvo 

 


VIII. SODELOVANJE IN POVEZAVE

 

Uprava sodeluje z drugimi upravnimi organi in organizacijami, gospodarskimi družbami in institucijami. Sodeluje tudi s sorodnimi upravnimi organi drugih držav, organi EU ter z mednarodnimi organizacijami s področja varstva sort, sortne liste, semenarstva in rastlinskih genskih virov.

 

Uprava tehnično in strokovno sodeluje s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in pooblaščenimi uradi tujih držav na področju preizkušanja sort in preverjanja vzdrževanja sort.

 

Najpomembnejši mednarodni vladni organizaciji sta Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (UPOV) in Urad skupnosti za rastlinske sorte (CPVO).

Nekaj mednarodnih povezav do institucij za varstvo in registracijo sort rastlin:

Nekaj mednarodnih povezav do mednarodnih institucij za rastlinske genske vire:

Nekaj povezav do genskih bank:

 


FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista