DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 

Obrazci sektorja za fitofarmacevtska sredstva in mineralna gnojila

 

 

Obrazci vlog za registracijo FFS in izdajo dovoljenj:

 • vloga za registracijo fitofarmacevtskega sredstva 

 • obrazci za popolnost dokumentacije v angleščini: SUPDOCSUMM; ANII; ANIII

 • vloga za izjemno dovoljenje 

 • vloga za razširitev uporabe registriranega fitofarmacevtskega sredstva za manjše uporabe 

 • vloga za izdajo dovoljenja za raziskave oziroma razvoj 

 • Obrazec Vloge za uvrstitev FFS na seznam nujno potrebnih FFS za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin za izvajanje 4. člena Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 14/2007)          

 

Obrazci za oddajo poročil o letni prodaji FFS:

 • Oddaja poročil za leto 2009 poteka preko varne spletne strani, s pomočjo gesla, ki so ga odgovorne osebe za prodajo FFS prejele konec decembra 2009.

  Po vnosu gesla lahko odprete obrazce za vnos količin v letu 2009, za prodajo na drobno in veleprodajo, odvisno kakšno vrsto prodaje opravljate. Dodatne informacije so na voljo na Sektorju za fitofarmacevtska sredstva in mineralna gnojila.

   

 

Vloga za vpis v register pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

 • obrazec vpis v registre trgovin za trgovanje s FFS

Pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse

 • Vloga za pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev za dobro poskusno prakso

 

Razvrščanje fitofarmacevtskih sredstev:

Usposabljanje iz fitomedicine:

 • NOVI obrazec za prijavo na usposabljanje iz fitomedicine  

  • Gradivo za usposabljanje iz fitomedicine za prodajalce in izvajalce ukrepov 2009

  • stari obrazec za prijavo na usposabljanje iz fitomedicine  

   

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista