DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

POVEZAVE:    Letna prijava - Prijava za uradno potrditev  - Kmetijski inštitut Slovenije


 

Obrazci Sektorja za zdravstveno varstvo rastlin

 

 

 


 

REGISTRACIJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN - pojasnila

HITRE POVEZAVE 

 

 

FITO REGISTER

1. VPIS V FITO REGISTER

VLOGA ZA VPIS V FITO-REGISTER V SKLADU S SPREMEMBO PRAVILNIKA...Uradni list RS, št. 94/05 in 54/07

 • SEZNAM obrazcev  - Vloge za vpis v FITO register

  NAVODILA 

  OBRAZEC 1 

  (Osnovni podatki o imetniku in odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin)

  OBRAZEC 2

  (Osnovni podatki o mestu pridelave) 

  OBRAZEC 3  

  (Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v FITO-register)

   

  DODATEK:

  Vprašalnik za izdajanje rastlinskih potnih listov

po zahtevah za leseni pakirni material

glej tudi vpis v SEME register

 
2. VLOGA ZA IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV

VLOGA ZA IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV V SKLADU S SPREMEMBO PRAVILNIKA...Uradni list RS, št. 94/05 in 54/07

 • SEZNAM obrazcev - Vloge za izdajanje rastlinskih potnih listov

  NAVODILA

  OBRAZEC 4  

  (Vloga za pridobitev dovoljenja) 

  OBRAZEC 5

  (Izjava za pridobitev dovoljenja)

                         PRIMERI oblikovanja Rastlinskega potnega lista

 

 

3. LETNA PRIJAVA PRIDELAVE

Obrazec, navodila in seznami rastlin za letno prijavo pridelave 2009:

obrazec  revizija januar 2012 (dostopno na novi spletni strani: http://www.fu.gov.si/si/e_poslovanje/obrazci/zdravstveno_varstvo_rastlin/letna_prijava_pridelave/)

NAVODILA

seznami rastlin:

Seznam rastlin - po rodovih (LAT.)

Seznam rastlin - po družinah

Seznam rastlin - po rodovih (SLO.)

 

Informacije o GERKih

Grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) in kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč (RABA) (povezava na strani MKGP)

Seznam kontaktnih oseb UE, SKZ in KSS

 

Informacije o vpisu v Register kmetijskih gospodarstev [RKG]:

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

Pravilnik o evidenci subjektov

Zakon o kmetijstvu

Navodila za vpis v register kmetijskih gospodarstev

Obrazec za vpis v register kmetijskih gospodarstev

 

4. LOKACIJA PRIDELAVE

Pridelovalec rastlin za saditev prijavi lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije  pred nameravanim sajenjem pečkarjev (v letu sajenja) in koščičarjev (v predhodnem letu zasaditve) NAJPOZNEJE do 31. marca.

 

 

1. Fitosanitarni inšpektor v soglasju z Fitosanitarno upravo RS odobri vzpostavitev drevesnice ali matičnega nasada na lokaciji, če ta izpolnjuje pogoje, predpisane s pravilnikom o:

2. Inšpektor dovoli sajenje, če obstoječe gostiteljske rastline na predvideni lokaciji in v varovalnem pasu niso okužene s šarko oziroma če je imetnik izvršil vse odrejene ukrepe, predpisane s pravilnikom o: 

Inšpektor dovoli sajenje na nadomestni lokaciji, če je v teku rastne dobe še mogoče preveriti sum na šarko oziroma če v varovalnem pasu nove lokacije ni gostiteljskih rastlin.

Pridelovalec trsnih cepljenk, ključev podlag in cepičev vinske trte sporoči Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, fitosanitarnemu inšpektorju ali organu za potrjevanje novo lokacijo za saditev trsnice ali matičnega nasada v obdobju od 15. novembra do 30. aprila. Za novo lokacijo trsnice ali matičnega nasada se šteje enota pridelave, ki je izven varovalnega pasu že odobrene trsnice ali matičnega nasada.

 

1. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije odobri lokacijo trsnice ali matičnega nasada, če se lokacija nahaja najmanj 100 m od roba žarišča okužbe. V skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (UL RS, 73/09) mora pridelovalec vsako leto prijaviti pridelavo.


Za dodatne informacije se lahko obrnete na:


FITOSANITARNA UPRAVA RS
Sektor za zdravstveno varstvo rastlin
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Tel.: 059 152 930, fax: 059 152 959
e-mail: furs.mkgp@gov.si

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 19. januar 2011