DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Sektor za zdravstveno varstvo rastlinSektor za sorte rastlin in semenarstvo  | Sektor za fitofarmacevtska sredstva  |  Sekretariat  |  Zakonodaja  |  Obrazci  | Obvestila


 

STARA SPLETNA STRAN FURS !!!!

 

ažurirana do 28.12.2011

 

 

NOVA spletna stran

 

Fitosanitarna uprava RS (FURS)

 Dunajska 22
 1000 Ljubljana

 

Telefon: 059 152 930

Faks:      059 152 959
e-mail: furs.mkgp@gov.si

 

 

Direktor po pooblastilu ministra 

dr. Jože Ileršič
e-mail: joze.ilersic@gov.si

 

URADNE URE

  • ponedeljek: 9:00 - 12:00

  • sreda: 9:00 - 12:00 in 14:00 - 16:00

  • petek: 9:00 - 12:00

 


Mednarodno leto gozdov 2011


 

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije skrbi za področje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, za varstvo rastlinskih pridelkov in rastlinskih proizvodov na način, s katerim se preprečijo škodljive posledice uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. Skrbi za izvajanje drugih ukrepov varstva rastlin, pomembnih za zdravje ljudi in živali ter za okolje, zlasti pa še za varstvo potrošnikov s pridelavo varne hrane.

 

 

STARA SPLETNA STRAN FURS !!!!

 

Na področju semenarstva skrbi za pridelavo in trženje zdravega in kakovostnega semena in sadik sort kmetijskih rastlin, ki so primerne za pridelavo v Sloveniji ter varstvo žlahtniteljskih pravic za nove sorte rastlin.

 

HITRI DOSTOPI

 

SPLOŠNE ZADEVE

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

 

 

 

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA IN  MINERALNA GNOJILA

SORTE RASTLIN IN SEMENARSTVO

RASTLINSKI GENSKI VIRI

 

  STARA SPLETNA STRAN FURS !!!!


Izjava o sprejemljivosti

Podatki na spletnih straneh Fitosanitarne uprave so informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi časovne neusklajenosti ažuriranih vsebin, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov, ne prevzemamo odgovornosti. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnih straneh Fitosanitarne uprave, je potrebno pred uporabo preveriti v uradnih objavah (Uradni list RS in Uradni list EU) ter pri zaposlenih na upravi.

Spletne strani Fitosanitarne uprave RS so njena intelektualna lastnina. Reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje spletnih strani brez pisnega soglasja Fitosanitarne uprave RS ni dovoljeno.

Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij v okviru informacijskega sistema Fitosanitarne uprave RS mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo.

Fitosanitarna uprava RS Ljubljana, 26. maj 2006

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 15. november  2011